การติดตั้ง และการใช้งานตู้เทียบสี Light Box

การติดตั้ง และการใช้งาน Color Matching Light Booth Box

ตู้ดูสีงานพิมพ์ Color Matching Booth Box รุ่น CAC600-6 หรือ S66 (6 Lights) ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานเกี่ยวกับวัสดุสิ่งทอการพิมพ์ การย้อมสี การประเมินความคงทนของสี การตรวจสอบสี การระบุสี และวัสดุเรืองแสง สำหรับผลิตภัณฑ์พิสูจน์อักษรที่ถูกต้องสี ตัวอย่างการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพและเกณฑ์การยอมรับในแหล่งกำเนิดแสงเดียวกันเพื่อให้เราสามารถมั่นใจได้ว่า คุณภาพของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของสีเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และการแข่งขันในตลาด


ลักษณะการใช้งาน

 • สิ่งทอ
 • ของเล่น
 • การพิมพ์
 • พลาสติก
 • สี
 • หมึก
 • สารเคมี
 • เซรามิค
 • รองเท้า
 • หนัง
 • โลหะ
 • อาหาร
 • เครื่องสำอาง

คุณสมบัติ

 • ออกแบบ ระบบ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วผ่าน VDE, CCC, CE,
 • ชุดประเมินสีนี้จะสามารถบันทึกข้อมูลเวลาการใช้งานของแต่ละหลอดไว้ในระบบโดยอัตโนมัติ
 • สวิทซ์ไฟควบคุมโดย CPU ได้อย่างอิสระ และง่ายต่อการใช้งาน

การติดตั้ง สะดวกเพียงมี ไขควงแฉก เพียง 1 อัน

 1. ทำการประกอบไม้ทั้ง 4 ด้าน (ซ้าย, ขวา, ล่าง, หลัง)
 2. นำชุดไฟฟ้าวางคว่ำลงบนไม้ที่ประกอบขึ้น
 3. ใส่หลอดไฟให้ครบ และตรงตำแหน่ง
 4. เสียบปลั๊กไฟด้านหลังตู้
 5. เปิดสวิทซ์
 6. กดปุ่มไฟที่ต้องการทดสอบ

วิดีโอการประกอบตู้ทียบสี

วิดีโอตัวอย่างสีของหลอดไฟ รุ่น CAC600-6 หรือ S66 (6 Lights)

วิดีโอการใช้งานตู้เทียบสี