Liquid Chromatography

เครื่องแยกสารความดันสูง Liquid Chromatography system HPLC รุ่น LC100

รายละเอียด

เครื่องแยกสารความดันสูง Liquid Chromatography System HPLC รุ่น LC100 ยี่ห้อ SELON

เครื่อง HPLC เป็นเครื่องมือใช้สำหรับแยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดยกระบวนการแยกสารประกอบที่สนใจจะเกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟส คือ เฟสอยู่กับที่ ( column ) กับเฟสเคลื่อนที่ ( mobile phase ) จะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างกัน ซึ่งสารผสมที่อยู่ในตัวอย่างสามารถถูกแยกออกจากกันได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ดีของสารนั้นกับ mobile phase หรือ stationary phase สารประกอบตัวไหนที่สามารถเข้ากันได้ดีกีบ mobile phase สารนั้นก็จะถูกแยกออกมาก่อนส่วนสารที่เข้ากันได้ไม่ดีกับ mobile phase หรือเข้ากันได้ดีกับ stationary phase ก็จะถูกแยกออกมาทีหลัง โดยสารที่ถูกแยกออกมาได้นี้จะถูกตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัด สัญญาณที่บันทึกได้จากตัวตรวจวัดจะมีลักษณะเป็นพีค ซึ่งจะเรียกว่า โครมาโตแกรม โดย HPLC สามารถทดสอบได้ทั้งเชิงคุณภาพ และทดสอบเชิงปริมาณ โดยการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน

 

Domestic leading processing techniques make every detail crafted, manifesting high quality from inside out

Appearance designed by famous foreign industrial design company best fits our aesthetic taste with more humanized panel design.
The case is made of corrosion-resistant material to avoid corrosion caused by solvent leakage during long-term usage.

Wider varieties of liquid phase configurations provide multiple choices

The new LC-100 adds semi-prepared, prepared and quaternary low pressure gradient systems to the original isocratic and gradient configurations. Apart from UV detectors, UV-visible detectors, differential detectors, fluorescent detectors and evaporative light-scattering detectors are also available now.
Liquid phase configuration of the automatic sample injector is further improved to offer both simplified and professional versions of workstations, providing customers with more space for diverse options.

Real-time display of unit operation & comprehensively humanized consumable replacement

The workstation reversely controls each unit operation (except for certain special detectors) and displays the performance of each component in real time.
Replacement of consumables is comprehensively humanized. The deuterium lamp is equipped with an orientation module and can now be replaced without adjusting the light path. The plunger rod is self-retracted to avid damage during change of seal rings.

Software system of the chromatography workstation

Two versions of software are available for selection to meet the needs of different users.

Workstation software–the Professional Version

 • This workstation is customized by a world famous chromatography professional software company. The company has supplied multiple internationally known chromatography manufacturers with professional chromatography software.
 • The software is possessed with a variety of 24-bit signal acquisition patterns of high precision and has digital control over the chromatographic instrument as well as the automatic sample injector.
  The workstation is in accordance with the data GMP certification and FDA certification.
 • It also meets the requirements of data validity and safety, the system certification tool (IQ/OQ) and system suitability test (SST). The highly efficient batch processing function enables the ongoing processing of instrument control, sequence collection by the automatic sample injector, automatic integral calibration and output report.
 • Functions including robust post-processing, chromatogram comparison, recalibration, data input and output, and 3D chromatogram processing are all readily available.
 • The interface featured with multiple functions satisfies various analytical needs.
 • The workstation makes the complex functions graphic and arranges the icons in the management window according to the instrument combination sequence in reality to make them clear and transparent.
 • The software is compatible to control instruments of more than 400 models and can acquire signals from one to four independent detectors simultaneously. It is a multi-channel, multi-user general chromatography workstation of high performance.

Workstation software–the Simplified Version
The WS100 chromatography workstation adopts the RS232 serial port or USB connection. It uses all-digital signal output to reversely control each part of the instrument comprehensively realizing automation and integration of the system. Functions on the interface are simplified. Besides those serving routine analysis, there are also common advanced functions including spectrum scanning and variable wavelength scanning. Professional integral processing can still be done to the chromatograph during post-processing. The simplified interface design is more accessible to users while satisfying the needs of the majority of them.

Gradient elution
Users can perform gradient elution simply and accurately by entering mobile phase ratios, flow and transformation time into related lists. The software also provides corresponding pump flow curves to help users set the gradients and acquire more visualized gradient running progress.
Spectrum scanning
The software provides the function of spectrum scanning in order to test the deuterium lamp. Users can intuitively detect light intensities of the deuterium lamp under different wavelengths and determine whether replacement of the lamp is necessary. They can also judge the indication error of wavelength through positions of the 486nm and 656nm points.
Event relay
The event relay which adopts programmed control in time enables various functions users need, including shifting the conversion valve to isolate and recycle the mobile phase. These functions are not realized by any popular workstation at present.

Brand new P100 high pressure constant flow pump

 • This upgrade reserves the classic design of reciprocating parallel pumps. It has the features ofhigh flow precision and small pressure pulsation.
 • Our original design of a one-way valve is an integral structure comprising a valve core, a gem ball seat and a gem ball. It is advantageous in its simple structure and good air-tightness.
 • The upgraded plunger rod is self-retracted. The seal ring can now be changed easily without opening the instrument case.
 • Pumps with the function of post-column cleaning are specially introduced to users using buffer salt systems. The design adopts two seal rings.
 • The seal rings of the plunger rod and the core of the one-way valve can both be examined andrepaired conveniently, which facilitates maintenance of the product.
 • We provide our customers with more convenient service, smaller noise and higher reliability.
 • Extended warranty periods and more comprehensive after-sales service facilitate your tests.

Binary high-pressure system & quaternary low-pressure system

 • Applicable for gradient mixture of different types
 • The binary high-pressure system equipped with parallel pumps of high precision fully ensures infusion steadiness and meets the precision requirements of high-pressure gradient analysis.
 • The quaternary low-pressure system is equipped with all-imported four-channel online degasification and a proportional electromagnetic valve. It enables the replacement, mixture and washing of various mobile phases in a simple manner and makes the operation even more convenient.

UV-100 UV detector / UV-VIS100 UV-visible detector

 • This upgrade to the UV100 UV detector incorporates the design concept of ultrahigh-pressure ultrafast LC instruments, avoiding distortion caused by system errors to the greatest extent.
 • The all-digital exchange system avoids the signal distortion and interference associated with general UV detector signals caused by multiple analog-to-digital conversions.
 • The flow cell adopts the patented design of parallel bipyramid holes.
 • The signal-to-noise ratio is significantly improved compared to conventional flow cells. The test result turns out even better.
 • The deuterium lamps are fully upgraded to 2000h original imported deuterium lamps with longer service life and better detection sensitivity. The wavelength ranges from 190 to 680nm.
 • Tungsten lamps are newly introduced as optional light sources. The wavelength ranges from 190 to 900nm, covering the entire range of visible light.
 • The minimum detection concentration is as low as 3×10- g/ml. Superior detection sensitivity has been demonstrated.

 

รายละเอียด

Brand new P100 high pressure constant flow pump

Parameter 

Model P100 liquid delivery unit
Liquid delivery system Double-plunger parallel reciprocating transfusion, autopulse suppression system
Flow rate 0.001~9.999ml/min
Maximum working pressure 42MPa
Flow rate accuracy <±0.3%(water,20C°,1ml/min,10MPa)
Qualitative reproducibility <0.1 %( 1ml/min, 10MPa)
Quantitative reproducibility <0.3 %( 1ml/min, 10MPa)

 

Binary high-pressure system & quaternary low-pressure system

Binary high-pressure system

Model LC100HP Binary
Mixed number 2 solvent
Flow rate accuracy <±1% (water, 20℃1ml/min,10MPa)
Flow rate reproducibility <0.2 % ( 1ml/min, 10MPa)
Qualitative reproducibility <0.1 % ( 1ml/min, 10MPa)
Quantitative reproducibility <0.3 % ( 1ml/min, 10MPa)

 

Quaternary low pressure system Parameter

Model LC100HP Quaternary
Mixed number 2~4 solvent
Flow rate accuracy <±2% (water, 20℃,1ml/min, 10MPa)
Flow rate reproducibility <0.3 %( 1ml/min, 10MPa)
Qualitative reproducibility <0.2 %( 1ml/min, 10MPa)
Quantitative reproducibility <0.4 %( 1ml/min, 10MPa)

 

UV-100 UV detector / UV-VIS100 UV-visible detector

Model  UV-100 UV detector UV-VIS100 UV detector UV-100S UV detector
Flow cell volume 8μL 8μL 6μL
Light source D2 lamp D2 lamp+ W lamp D2 lamp
Wavelength Range 190nm~680nm 190nm~900nm 190nm~680nm
Spectral Bandwidth 8nm
Noise 0.25×10- 5 AU *
Drift 0.4×10- 4 AU/hr. *
Wavelength Accuracy ±1nm
Wavelength precision <0.1nm

 

สินค้าที่ใกล้เคียง