Moisture Balance

เครื่องวัดความชื้น Moisture Balance รุ่น MB25

รายละเอียด

เครื่องวัดความชื้น Moisture Balance รุ่น MB25 ยี่ห้อ OHAUS

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องสำหรับวัดความชื้นตัวอย่าง โดยการให้ความร้อนด้วยหลอดฮาโลเจน (Halogen Lamp) พร้อมกับการชั่งน้ำหนักก่อนและหลังการให้ความร้อน เพื่อคำนวนหาค่าความชื้นออกมาเป็น %Moisture เครื่องวัดความชื้น (Moisture Balance) สามารถใช้หาความชื้นของตัวอย่างได้หลากหลาย เช่น ธัญพืช เมล็ดกาแฟ เม็ดพลาสติก ฯลฯ เครื่องสามารถใช้ตัวอย่างในการตรวจวัดในปริมาณน้อย และให้ผลการวัดที่รวดเร็ว แม่นย่ำ สามารถนำไปใช้กับห้องปฏิบัติการ หรือในอุตสาหกรรม

 

คุณสมบัติของ Moisture Balance รุ่น MB25

 • เป็นเครื่องวัดค่าความชื้น (Moisture Balance) ระบบอิเลคทรอนิกส์
 • มีแหล่งกำเนิดความร้อนโดยหลอดฮาโลเจน (Halogen Lamp)
 • เครื่องมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD Display Backit แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล
 • สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด (Capacity ) ได้ 110 กรัม
 • สามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ละเอียด (Readability) 0.005 กรัม
 • สามารถอ่านค่าความชื้นได้ละเอียด 0.05% ถึง 100%
 • เครื่องสามารถตั้งค่าอุณหภูมิ (Temperature Range) ได้ตั้งแต่ 50°C ถึง 160°C โดยปรับเพิ่ม/ลดได้ทีละ5°C
 • สามารถตั้งเวลาในการหาความชื้นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 นาที
 • มีจานชั่งทำด้วยโลหะไร้สนิม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Pan Diameter) 90 มิลลิเมตร
 • สามารถแสดงค่า (Displays) ได้ดังนี้ % Moisture, % Solids, Time, Temperature, Weight
 • สามารถตั้งโปรแกรม ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อทดสอบความชื้นเสร็จแล้ว (Auto Switch Off) และปิดเครื่องจบการทำงานจากปุ่มกด (Manual) ได้
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
 • ใช้ไฟฟ้า 220V , 50/60 Hz
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

รายละเอียด

เครื่องวัดความชื้น Moisture Balance รุ่น MB25

Model MB25
Capacity 110g
Repeatability (Std Dev) (g) 0.2% (3g sample)
0.05% (10g sample)
Readability 0.05% / 0.005g
Sample Size 3g to 20g typical, 0.5g min.
Timer 1 – 99 minutes, 30-second increments to 60 minutes
Heating Technology Halogen
Temperature Range 50°C to 160°C in 5° increments
Power 220 VAC, 50/60 Hz
Operating Temperature Range 5° to 40°C
Display Type Custom backlit LCD
Displays % moisture or % solids or weight (g), temperature, time
Pan Size (Diameter) 90 mm
Dimensions (W x H x D) 17 x 13 x 28 cm
Net Weight 2.3 kg

 

สินค้าที่ใกล้เคียง