Refractometer (Brix/Salt)

เครื่องวัดความเค็ม แบบส่อง Salt Refractometer รุ่น RHS-28ATC

รายละเอียด

เครื่องวัดความเค็ม แบบส่อง Salt Refractometer รุ่น RHS-28ATC ยี่ห้อ HITECH

salt Refractometer เครื่องวัดความเค็ม เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับวัดหาปริมาณเกลือหรือวัดหาค่าความเข้มข้นของสารละลายในของเหลวโดยอาศัยหลักการหักเหของแสง ซึ่งใช้หลากหลาย ใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องปฏิบัติการทางคลินิก สามารถใช้ในการตรวจสอบ และควบคุมปริมาณเกลือ ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การผลิต การแปรรูป การผลิตน้ำดื่มต่าง ๆ

 

คุณสมบัติของ Salt Refractometer รุ่น RHS-28ATC

  • ช่วงการวัดความเค็ม 0-28%
  • ค่าความละเอียดของการวัด 0.2 %
  • RHS-28ATC มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
  • รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

อุปกรณ์มาพร้อมเครื่อง
แสดงค่าความเค็ม

รายละเอียด

เครื่องวัดความเค็ม แบบส่อง Salt Refractometer รุ่น RHS-28ATC

Model Range Resolution Remark
RHS-28ATC 0-28% 0.20% ATC

 

สินค้าที่ใกล้เคียง