Viscosity

เครื่องวัดความหนืด ViscometerAnalog Rotational Viscometer รุ่น NDJ-1, NDJ-4

รายละเอียด

เครื่องวัดความหนืด ViscometerAnalog Rotational Viscometer รุ่น NDJ-1, NDJ-4 ยี่ห้อ GRAIGAR

เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) แบบ Rotation เป็นเครื่องวัดหาค่าความหนืดแบบอนาล็อกของของเหลวแบบหมุน (Rotational Viscometer) สามารถใช้วัดค่าความหนืด ห้องปฏิบัติการต่าง โรงงาน ปิโตรเลียม เรซิ่น สีหมึก ครีม ยา อาหาร

คุณสมบัติของ เครื่องวัดความหนืด รุ่น NDJ-1, NDJ-4

 • Rotational Viscometer เครื่องวัดหาค่าความหนืดของของเหลวแบบหมุน
 • เครื่องวัดความหนืด ประกอบด้วยโรเตอร์ rotor ทั้งหมด 4 เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับค่าความหนืดและลักษณะของตัวอย่าง
 • สามารถวัดหาค่าความหนืดได้ในช่วง 10-100,000 mPa.s (NDJ-1) และ 10-200,000 mPa.s (NDJ-4)
 • สามารถเลือกความเร็วในการหมุนของ rotor ได้หลายค่าความเร็วขึ้นอยู่กับรุ่น (NDJ-1 ,NDJ-4 )
 • เครื่องมีอุปกรณ์ป้องกัน Spindles โรเตอร์ เพื่อควบคุมการวัดให้ได้ผลคงที่และป้องกันโรเตอร์ถูกกระทบ
 • ใช้ไฟฟ้า 220 v , 50Hz
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 • อุปกรณ์ทั้งหมดใน 1 เซต ประกอบด้วย
 • ตัวเครื่อง 1 เครื่อง
 • Rotor ทั้งหมด 4 rotor ประกอบด้วย
  • No.1 จำนวน 1 ชิ้น
  • No.2 จำนวน 1 ชิ้น
  • No.3 จำนวน 1 ชิ้น
  • No.4 จำนวน 1 ชิ้น
  • Option **สามารถซื้อ Rotor No. 0 เพิ่มเติมได้**

 

 

 

 

รายละเอียด

เครื่องวัดความหนืด ViscometerAnalog Rotational Viscometer รุ่น NDJ-1, NDJ-4

รุ่น NDJ-1 NDJ-4
รูปแบบ Analog Rotational Viscometer
ช่วงวัดค่าความหนืด 10- 100,000 mPa.S 10- 200,000 mPa.S
หัววัดโรเตอร์ Rotor No. 1 -No.4 No. 1 – No.4
ความเร็วรอบ Rotor 6,12,30,60 rpm 0.3, 0.6, 1.5 ,3, 6,12,30, 60 rpm
ค่าความถูกต้อง ± 5% (Newton liquid)
ไฟฟ้า 220 V AC 50 Hz

 

สินค้าที่ใกล้เคียง