เครื่องมือผลิตในประเทศ

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ พร้อมก้านกวน Water Bath Mixer รุ่น WBX-01

รายละเอียด

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ พร้อมก้านกวน Water Bath Mixer รุ่น WBX-01 ยี่ห้อ DILIGENT ประเทศไทย

คุณลักษณะทั่วไป
เครื่องมือสำหรับใช้ทดสอบคุณสมบัติในการควบคุมการเกิดตะกรันและการกัดกร่อนของสารเคมี ลักษณะเป็นชุด Water bath ชนิดรางยาวที่ออกแบบติดตั้งบนโครงสร้าง Stainless steel และอลูมิเนียมที่ประกอบภายนอกสำหรับยึด top Stirrers พร้อมมีชุดกวนสารละลาย 2 รูปแบบการใช้งาน คือ ชุดกวนสารละลายชนิดมอร์เตอร์พร้อมก้านกวน โดยมีก้านกวน 2 แบบ คือ แกนใบพัดสำหรับกวนสารละลาย และแกนติดตั้งชิ้นงาน (Coupon) และชุดกวนสารละลายชนิดแม่เหล็กติดตั้งด้านล่างอ่างควบคุมอุณหภูมิ มี flow meter สำหรับปรับและวัดการไหลของอากาศที่พ่นลงสารละลาย มีระบบควบคุมความร้อน

คุณลักษณะเฉพาะ
ประกอบไปด้วยชุดรองรับ Water Bath ,ชุดอุปกรณ์หลัก ,อุปกรณ์และอะไหล่ประกอบ ดังนี้

 • โครงสร้างระบบ เพื่อรองรับ Water bath
  • ทำด้วย Stainless steel และอลูมิเนียม ไม่เกิดสนิมเมื่อโดนน้ำ ขนาดประมาณ (กว้าง x ยาว X สูง) 30 x 160 x 60 ซม. เพื่อรองรับชุดอ่างน้ำและอุปกรณ์ประกอบ ก้านกวนพร้อมขาตั้งและตัวยึดได้ดี
 • ชุดอุปกรณ์หลัก มีรายละเอียด ดังนี้
  • อ่างน้ำ ( Water bath ) ทำด้วย Stainless steel ขนาดภายในอ่างโดยประมาณ (กว้าง x ยาว X สูง) 20 x 120 x 15.5 ซม. ขนาดภายนอกประมาณ(กว้าง x ยาว X สูง) 25 x 150 x 30 ซม. พร้อมท่อระบายน้ำออก และแท่งแก้วบอกระดับน้ำในอ่างอยู่ด้านนอกระบบสามารถถอดทำความสะอาดได้ มีช่องใส่บีกเกอร์แก้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ 13 – 15 ซม. สูงประมาณ 15 ซม. จำนวน 6 ช่อง
  • ระบบควบคุมความร้อน ใช้แบบ Heater จุ่มน้ำ มีฝาปิดทำด้วย Stainless steel ตั้งระยะควบคุมได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง +10 ๐C ถึง 80 ๐C (มีฝาปิด) ค่าความถูกต้อง +/- 0.1๐ C ที่ 50 ๐C มีระบบ PID controller หน้าจอแสดงค่าเป็น Digital LED แสดงค่าอุณหภูมิเป็น ทศนิยม 1 ตำแหน่ง พร้อมมอเตอร์ทำน้ำวน เพื่อให้ความร้อนเท่ากันทุกจุดในอ่าง มีระบบป้องกันอุณหภูมิเกินแบบ Double mechanic safety
  • ระบบควบคุมการไหลของอากาศ ( Flow mater ) สามารถปรับอัตราการไหลได้จาก 0- 1000 ml/min จำนวน 6 ชุด โดยแต่ละชุดมีสายยางซิลิโคนต่อไปยังอ่างน้ำแยกทั้ง 6 ชุด
  • ระบบการกวนสารละลายแบบก้านกวน จำนวน 6 ชุด เป็นเครื่องกวนผสมสารละลายใช้แบบมอเตอร์หมุน สามารถปรับความเร็วรอบได้ 2 ช่วง (stage) ดังนี้
   • ช่วง 1 (stage I) สามารถหมุนปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 60-500 รอบต่อนาที
   • ช่วง 2 (stage II) สามารถหมุนปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 240-2000 รอบต่อนาที
  • แสดงความเร็วรอบเป็นแบบ digital อยู่ด้านหน้าของเครื่อง ตัวเครื่องไม่มีปัญหาการสั่นสะเทือนต่อการเหวี่ยงใบพัดและอุปกรณ์งานทดสอบในการทำงานเป็นเวลาต่อเนื่อง สามารถเปลี่ยนใบกวนผสมได้ พร้อมก้านกวนใบพัดสำหรับกวนสารละลาย และแกนสำหรับติดตั้งชิ้นงาน (Coupon) ทดสอบการกัดกร่อน รายละเอียด คือ
  • แกนใบพัดสำหรับทดสอบการเกิดตะกรัน เป็นใบพัดกวนแบบใบพัด 3 ใบต่อแกน จำนวน 6 แกน มีความยาวทั้งหมดโดยประมาณ 60 ซม. โดยส่วนบนทำจาก Stainless steel ยาวประมาณ 40 ซม. ส่วนล่างและใบพัดทำจาก Teflon ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร
  • แกนสำหรับติดตั้งชิ้นงาน (Coupon) ทดสอบการกัดกร่อน จำนวน 6 แกน มีความยาวทั้งหมดโดยประมาณ 60 ซม. โดยส่วนบนทำจาก Stainless steel ยาวประมาณ 40 ซม. ส่วนล่างทำจาก Teflon ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร และมีที่ยึดชิ้นงาน (Coupon) สำหรับทดสอบการกัดกร่อนได้ก้านละ 2 ชิ้นงาน ทำด้วย Teflon
  • ระบบการกวนสารละลายแบบแท่งแม่หล็ก เป็นระบบกวนสารละลายที่ตัวเครื่อง ติดตั้งเป็นชิ้นเดียวกันกับอ่างควบคุมอุณหภูมิโดยระบบหมุนกวนสารมีตำแหน่ง อยู่ด้านล่างของอ่างควบคุมอุณหภูมิ การกวนสารละลายมีจำนวน 6 ตำแหน่ง แต่ละ ตำแหน่งแยกควบคุมความเร็วรอบแบบอิสระ ความเร็วรอบในการกวนสารละลาย สูงสุด 1,500 รอบ/นาที เครื่องเปิด/ปิดการทำงานโดยการหมุนปุ่มปรับความเร็วรอบ ของแต่ละตำแหน่ง
 • อุปกรณ์และอะไหล่ประกอบ
  • บีกเกอร์แก้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 ซม. สูงประมาณ 15 ซม. หนาประมาณ 0.5 ซม. พับขอบ 1 ซม.จำนวน 16 ใบ
  • ฝาปิดบีกเกอร์ ทำด้วยพลาสติกแข็ง (Teflon) จำนวน 6 ฝา โดยเจาะช่อง 3 ช่อง โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 มิลลิเมตร 1 ช่อง สำหรับใส่แกนใบพัดอยู่ตรงกลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7.5มิลลิเมตร 1 ช่อง และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร จำนวน 1ช่อง อยู่ห่างจากริมฝาประมาณ 2.2 เซนติเมตร
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 • ไฟฟ้า 220 VAC

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ พร้อมก้านกวน Water Bath Mixer รุ่น WBX-01