การใช้งาน Wile Coffee Moisture Meter วัดความชื้นเมล็ดกาแฟ

การใช้งาน Wile Coffee Moisture Meter วัดความชื้นเมล็ดกาแฟ

เครื่องวัดความชื้นกาแฟ Moisture Meter for Coffee รุ่น Wile Coffee ผลิตภัณฑ์จากประเทศฟินแลนด์

คุณสมบัติทั่วไป

 • ประเภทของกาแฟที่สามารถวัดได้ คือ เมล็ดกาแฟพันธุ์อราบิก้า (Arabica), เมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า (Robusta), เมล็ดกาแฟเขียว (Universal Green Coffee), เมล็ดกาแฟคั่ว (Roasted Coffee), เมล็ดกาแฟกะลา (Parchment Coffee) และเมล็ดโกโก้ (Cocoa Beans)
 • ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
 • ง่ายต่อการปรับเทียบ
 • ช่วงการใช้งาน 1-38% ขึ้นอยู่กับชนิด
 • ค่าความถูกต้อง +/- 0.5%

ช่วงการวัดของเมล็ดแต่ละประเภท

โหมด ประเภท ช่วงการวัด
1 เมล็ดกาแฟพันธุ์อราบิก้า 6 - 27%
2 เมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า 6 - 27%
3 เมล็ดกาแฟเขียว 6 - 27%
4 เมล็ดกาแฟคั่ว 1 - 13%
5 เมล็ดกาแฟกะลา 9 - 36%
6 เมล็ดโกโก้ 4 - 20%


ลักษณะการใช้งานทั่วไป

 • เครื่องวัดความชื้นกาแฟ รุ่น Wile Coffee ใช้หลักการการประจุไฟฟ้า ระหว่างโลหะ 2 ขั้ว มีความรวดเร็วในการวัด โดยใช้เวลาการในวัดประมาณ 5 วินาที
 • รูปลักษณ์สวยงาม ทันสมัย น่าใช้งาน
 • ขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก มาพร้อมกระเป๋าสะพายพลาสติก
 • ช่องใส่เมล็ดทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
 • เหมาะสำหรับนำไปใช้นอกสถานที่ เช่น สวนกาแฟ โรงคั่วกาแฟ เป็นต้น

แนะนำการใช้งานเครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟ

 1. ใส่เมล็ดลงในช่องใส่ตัวอย่างด้านบนประมาณครึ่งหนึ่ง
 2. เขย่าเพื่อให้เมล็ดแน่น เพื่อลดการเกิดช่องว่างระหว่างเมล็ด
 3. ใส่เมล็ดเพิ่มจนเต็มช่องตัวอย่าง
 4. ใช้ฝาพลาสติก ปาดเมล็ดให้พอดีกับช่องใส่ตัวอย่าง
 5. ปิดฝาเครื่อง
 6. ปิดให้วงกลมสแตนเลสด้านบนฝาพอดีกับพลาสติกสีดำ
 7. ดูโหมดจากด้านข้างของเครื่อง
 8. กดปุ่ม "on" เพื่อเปิดเครื่อง
 9. รอตัวเลขปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม "Menu" เพื่อเลือกโหมด
 10. รอประมาณ 5 วินาที หน้าจอจะปรากฏค่าความชื้น

 

เครดิต : บทความ จาก SCILUTION.COM