เกี่ยวกับเรา

SciLution Co.,Ltd

      บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยเริ่มจาก องค์กรขนาดเล็ก และพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ในการผลิตสินค้าในประเทศไทย ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อลดการนำเข้า และพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซายน์ลูชั่น เป็นบริษัท ฯ ที่นำเข้า ผลิตในประเทศ และจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้าน วิทยาศาสตร์ รับออกแบบ ปรึกษาแก้ไขปัญหาในการใช้เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ ในห้องแลป วิทยาศาสตร์ ทุกชนิด เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยหลักการทาง วิทยาศาสตร์
      บริษัท ฯ มีนโยบายในการจำหน่าย นำเสนอสินค้าที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ โดยเน้นสินค้าผลิตในประเทศไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน วิทยาศาสตร์ ในอนาคต หากท่านต้องการควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อการแข่งขัน บริษัทฯยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบเครื่องมือวัดทางด้าน วิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมให้ท่านได้ใช้งานในราคาย่อมเยาว์ บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด ดำเนินงานธุรกิจ โดยเน้นรูปแบบที่เอื้ออำนวยกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งมีการดำเนินการให้ลูกค้าเป็นแบบ Design by Customer หรือแบบให้บริการตามความต้องการของลูกค้าที่จะสั่งผลิตตามแบบ จัดระบบการตั้งห้องปฎิบัติการ ให้กับลูกค้าภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชน ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีความรอบรู้ชำนาญการและประสบการณ์อันยาวนาน บริษัท ฯ มุ่งเน้นจัดหาเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในธุรกิจกลุ่มต่างๆ ที่มีการนำเสนอสินค้าที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจโดยเน้นความเป็นผู้นำและชำนาญการในการจัดหาเครื่องมือที่เป็นระบบ

รูปแบบที่นำเสนอต่อลูกค้าเป็นลักษณะหลากหลายดังนี้

 • นำเสนอระบบแบบเสร็จสมบูรณ์ (Turnkey System)
 • ให้การดูแลระบบแบบครบวงจร รวมทั้ง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบการขายพร้อมการอบรมการใช้งานให้กับบุคลากร
 • ระบบการให้คำปรึกษาและออกแบบในการผลิตเครื่องมือตามความต้องการ
 • การเป็นผู้นำทางด้าน Research and Developing เกี่ยวกับเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์

โดยได้ผลิตเครื่องมือที่ได้จำหน่ายแล้ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า " DiLigent " ดังนี้

 • Magnetic Stirrer
 • Desiccator
 • Water Bath
 • Incubator
 • Temp-Humid Chamber
 • Leak Tester
 • Stability Chamber

Exhibitions : Thailand Lab Asia

งานแสดงสินค้า Thailand Lab Asia 2017

งานแสดงสินค้า Thailand Lab Asia 2018

บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

บริจาคอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ให้แก่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม โดยมีท่านอาจารย์เรไรรัตน์ เป็นตัวแทน บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน