บริการให้เช่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์

      บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด มีบริการให้เช่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในห้องวิเคราะห์ เครื่องมือวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรม ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องมือสำหรับหน่วยงานราชการ ห้องแลป ห้องทดลอง โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงงานยา ฯลฯ ได้แก่ Autoclave, Balance, Leak Tester, Liquid Chromatography, Oven, Melt Flow เป็นต้น
      บริษัท ฯ มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาในด้าน ให้เช่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพียงแจ้งชื่อเครื่อง จุดประสงค์การใช้เครื่อง พร้อมทั้งแจ้งระยะเวลาในการใช้งาน ผ่านทาง @scilution (มี@)

หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่:

  • คุณกิติศักดิ์ 02 964 8018 ต่อ 13 kitisak@scilution.com (รองผู้จัดการฝ่ายขาย)
  • คุณนิชธิมา 02 964 8018 ต่อ 14 sci_nittima@hotmail.com (ฝ่ายขาย ตัวแทนจำหน่าย / หน่วยงานราชการ)
  • คุณดำรงชัย 02 964 8018 ต่อ 16 damrongchai@scilution.com (ฝ่ายขาย โรงงาน เอกชน)
  • คุณเกรียงไกร 02 964 8018 ต่อ 18 greanggai@scilution.com (ฝ่ายขาย โรงงาน เอกชน)

G7-BS Base Station / G7-XX Wireless Sensors

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง / สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ Spectrophotometer รุ่น UV5100-VIS

Liquid Chromatography เครื่องแยกสารความดันสูง รุ่น LC1620A Plus,HPLC

Liquid Chromatography เครื่องแยกสารความดันสูง รุ่น LC1620A Plus

Torque meter for bottle เครื่องวัดแรงบิดฝาขวด รุ่น ST-10B

Color meter เครื่องวัดสี รุ่น WF30

Smart Water Activity Meter เครื่องวัดค่าแอคติวิตี้ รุ่น HD-6A

Acrylic Tank 3 Sizes

Leak tester เครื่องทดสอบรอยรั่ว รุ่น TL-63 / TL-PLC

Moisture Balance เครื่องวัดความชื้น รุ่น MAC50/NH

Ultrasonic Bath เครื่องล้างความถี่สูง รุ่น GT SONIC-D13

Thermo Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้น รุ่น A2000-TH

Data Logger + Sensor + USD + MJ LTD อุปกรณ์เชื่อมต่อ IOT แบบไร้สาย

Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง รุ่น MS6701

Lora Monitor System ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น รุ่น LoRa Gateway / Sensors

Magnetic Stirrer เครื่องกวนสารเคมี รุ่น ST Series

Hardness Tablet Tester Digital Semi Auto เครื่องวัดความแข็งเม็ดยาแบบกึ่งอัตโนมัติ รุ่น HDS Series

Incubator ตู้บ่มเชื้อ รุ่น INB 500

Hot Air Oven ตู้อบลมร้อน รุ่น BD-53

Shaking Water Bath อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
แบบเขย่า รุ่น WNE-22

Stomacher เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง
รุ่น Basic/Panoramic

Dehumidifier เครื่องลดความชื้น รุ่น HT-300

Dehumidifier เครื่องลดความชื้น รุ่น YDA-858E

Weight Checker เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน รุ่น CW Series

Metal Detector เครื่องตรวจจับโลหะ รุ่น AEC500C