ติดต่อเรา

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

เนื่องด้วยสถานะการณ์ COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการ
การป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

เพื่อความรวดเร็ว สามารถติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ดังนี้

รองผู้จัดการฝ่ายขาย
 • คุณกิติศักดิ์ : 081 858 8660
 • ฝ่ายขาย หน่วยงานราชการ / ตัวแทนจำหน่าย
 • คุณนิชธิมา : 087 269 0946
 • คุณวธูสิริ : 087 813 8972
 • ฝ่ายขาย โรงงาน เอกชน
 • คุณดำรงชัย : 086 448 5473
 • คุณเกรียงไกร : 080 637 7063
 • คุณมินท์ธิตา : 098 259 5768
 • คุณยุรนันท์ : 099 208 4485
 • คุณธีธัช : 084 620 9332
 • ฝ่ายบริการ งานซ่อม
 • คุณธัญญากร : 093 249 2450
 • คุณกรกช : 082 797 4229
 • คุณสมชาย : 096 912 4459
 • คุณศรัญ : 080 060 9055
 • คุณอภิชาติ : 062 994 7681
 • ฝ่ายบริการสอบเทียบ
 • คุณภัสรินทร์ : 085 886 8864
 • คุณศรารัตน์ : 062 419 2698

 • มี   ไม่มี

  ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติม