ติดต่อเรา

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

เนื่องด้วยสถานะการณ์ COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการ
การป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

เพื่อความรวดเร็ว สามารถติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ดังนี้

รองผู้จัดการฝ่ายขาย
 • คุณกิติศักดิ์ : 081 858 8660
 • ฝ่ายขาย หน่วยงานราชการ / ตัวแทนจำหน่าย
 • คุณนิชธิมา : 087 269 0946
 • คุณธีรพล : 097 296 8035
 • ฝ่ายขาย โรงงาน เอกชน
 • คุณดำรงชัย : 086 448 5473
 • คุณมินท์ธิตา : 098 259 5768
 • คุณวธูสิริ : 087 813 8972
 • คุณเกรียงไกร : 080 637 7063
 • คุณสิริมา : 095 906 7919
 • ฝ่ายบริการ งานซ่อม
 • คุณณัฐดนัย : 084 385 9941
 • คุณธัญญากร : 083 068 9016
 • คุณธนภัทร์ : 096 890 7529
 • ฝ่ายบริการสอบเทียบ
 • คุณภัสรินทร์ : 085 886 8864
 • คุณวัชรียา : 086 441 9015

 • มี   ไม่มี