สั่งซื้อและชำระเงิน / Payment

1. การสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์

เข้าหน้าเว็บไซต์ คลิกที่ “ขอใบเสนอราคา / RFQ” กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชัดเจน หรือติดต่อขอใบเสนอราคาโดยตรงได้ที่:

ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย และหน่วยงานราชการ

  • คุณนิชธิมา 087 269 0946 sci_nittima@hotmail.com

เอกชน และโรงงาน

  • คุณกิติศักดิ์ 081 858 8660 kitisak@scilution.com
  • คุณเกรียงไกร 080 637 7063 greanggai@scilution.com
  • คุณดำรงชัย 086 448 5473 damrongchai@scilution.com
  • คุณวธูสิริ 087 813 8972 watusiri@scilution.com

2. การสั่งซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์

แจ้งรายการสินค้า และจำนวนที่ต้องการได้ที่ 02 964 8018 (อัตโนมัติ) โดยติดต่อเบอร์ภายในดังนี้
- แผนกขายสินค้าให้กับร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย และหน่วยงานราชการ ต่อ 14, 19
- แผนกขายสินค้าให้กับเอกชน และโรงงาน ต่อ 13, 16, 17, 18
วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น. (เสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ)

3. การสั่งซื้อสินค้าผ่านโทรสาร

กรอกรายการสินค้า และจำนวนที่ต้องการใน “ใบขอราคาสินค้า” พร้อมทั้งชื่อผู้สั่งซื้อ และเบอร์ติดต่อกลับให้ชัดเจน และครบถ้วน แฟกซ์ใบสั่งซื้อมาที่ 02 964 8019 หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับ และจะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามขั้นตอนต่อไป