Hotplate Stirrer

เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน Hotplate Magnetic Stirrer รุ่น HS-10

รายละเอียด

เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน Hotplate Magnetic Stirrer รุ่น HS-10

คุณสมบัติของ Hotplate Stirrer

 • เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน
 • สามารถกวนสารได้ปริมาณสูงสุด 1,000 มล.
 • เครื่องขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ในการทำงาน ขนาด 21 x 14.5 cm
 • พลังงานความร้อน 250 วัตต์
 • กำลังในการกวน 25 วัตต์
 • สามารถตั้งค่าความเร็วรอบ 0-2400 รอบ/นาที
 • เครื่องสามารถปรับตั้งอุณหภูมิสูงสุด 100 องศาเซลเซียส
 • วัสดุถาดผลิตจากโลหะผสมอลูมิเนียม
 • เครื่องทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวนขณะทำงาน
 • เครื่องกวนสารเคมีแบบตำแหน่งเดียว สะดวกต่อการใช้งาน
 • การควบคุมความเร็วรอบ ปรับระยะความเร็วกว้างเพื่อให้ได้การผสมที่แม่นยำและเสถียร และเพื่อให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก
 • ทนต่อสารเคมีอุณหภูมิสูง
 • ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเกษตร สุขภาพ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัย ฯลฯ
 • เครื่องทำความร้อนพร้อมกวนสารได้ในเวลาเดียวกัน
 • สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชั่วโมงเมื่อใช้ความเร็วรอบปานกลาง และ 4 ชั่วโมง เมื่อใช้ความเร็วรอบสูง