อุปกรณ์สิ้นเปลือง และอื่นๆ

แท่งแม่เหล็กกวนสาร และแท่งดูดแม่เหล็ก (Magnetic Stirring Bars / Magnetic Bar Retriever)

รายละเอียด

แท่งแม่เหล็กกวนสาร และแท่งดูดแม่เหล็ก (Magnetic Stirring Bars / Magnetic Bar Retriever)

แท่งแม่เหล็กกวนสาร Magnetic Stirring Bars

แท่งแม่เหล็กกวนสารคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานนาน และทนทาน แกนแม่เหล็กถูกห่อหุ้มอย่างหนา ด้วยเทปล่อน PTFE (Polytetrafluoroethylene) สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ทนความร้อนสูงสุด 270 องศาเซลเซียส และทนต่อสารเคมี ใช่ร่วมกับเครื่องกวนสาร (Magnetic Stirrer) หรือเครื่องกวนสารพร้อมให้ความร้อน (Hotplate and Manetic Stirrer)

Pivot Ring cylindrical shape Cylindrical Egg Shape

 

แท่งดูดแม่เหล็กกวนสาร Magnetic Bar Retriever

แท่งดูดแม่เหล็กกวนสาร ใช้สำหรับดูดแท่งแม่เหล็กกวนสารขึ้นจากบีกเกอร์ หรือภาชนะอื่น ๆ ที่ยังมีสารละลายอยู่ในภาชนะ ผลิตจาก PTFE ทนต่อกรด/ด่าง ทนสารเคมี ตรงส่วนปลายเป็นแม่เหล็ก สามารถดูดแท่งแม่เหล็กกวนสารได้ทุกขนาด

Magnetic Bar Retriever

 

 

 

รายละเอียด

แท่งดูดแม่เหล็กกวนสาร Magnetic Bar Retriever

Model type Size
Pivot Ring B15 5×15
B20 8×20
B25 8×25
B28 8×28
B30 8×30
B36 8×36
B40 8×40
B48 10×48
B57 10×57
B60 10×60
B100 10.5×100
cylindrical shape Z9 3×9
Z12 3×12
Z10 5×10
Z15 5×15
Z10 6×10
Z20 6×20
Z25 6×25
Z30 6×30
Z35 6×35
Z20 7×20
Z30 7×30
Z25 8×25
Z30 8×30
Z35 8×35
Z40 8×40
Z45 8×45
Z50 8×50
Z60 9×60
Z70 9×70
Z80 9×80
Z100 16×100
Cylindrical Egg Shape HL15 7×19
HL20 11×20
HL25 12×25
HL30 13×30
HL35 16×35
HL40 20×40
HL50 20×50

 

แท่งแม่เหล็กกวนสาร Magnetic Stirring Bars

Magnetic Bar Retriever ขนาด : 350×10

 

สินค้าที่ใกล้เคียง