Water Quality Meter

เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง ทีดีเอส ค่าการนำไฟฟ้า Multiparameter รุ่น Cyberscan PC450

รายละเอียด

เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง ทีดีเอส ค่าการนำไฟฟ้า Multiparameter รุ่น Cyberscan PC450 ยี่ห้อ EUTECH

คุณลักษณะทั่วไปของ มัลติพารามิเตอร์

 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
 • แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD backlight ขนาดใหญ่ 3 บรรทัดพร้อมกัน โดยแสดงค่า pH / Conductivity หรือ TDS ที่บรรทัดบน อุณหภูมิที่บรรทัดที่สอง และบรรทัดที่ 3 แสดงค่า cell efficiency และหน้าจอแสดงผลเป็นลักษณะ 81 % Larger Three Line display และหน้าจอสามารถแสดงค่า แบตเตอรี่คงเหลือได้ (Battery life indicator)
 • สามารถเลือกชุดบัฟเฟอร์สำหรับทำการคาลิเบรทค่าความเป็นกรด-ด่างได้
 • สามารถทำการคาลิเบรท pH ชุด บัฟเฟอร์ USA , NISTและ Custom ได้สูงสุด 5 จุด, DIN สูงสุดได้ 5 จุด
 • ได้รับมาตราฐาน GLP (Good Laboratory Practices) มีระบบ Real time clock stamps stored สามารถทวนสอบวันที่และเวลาในการทำการวัดได้ทั้งเวลาวันที่และค่าการคาลิเบรทได้
 • สามารถแสดงสัญลักษณ์เตือน และ error massages ต่างๆ ในหน้าจอได้
 • แสดงคำว่า “READY” ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อช่วยบ่งบอกว่าค่าที่ปรากฏบนหน้าจอคงที่แล้ว
 • สามารถค้างค่าที่หน้าจอได้โดยการกดปุ่ม HOLD เพื่อความสะดวกในการอ่านหรือบันทึกค         
 • แสดงค่า % slope หรือ cell efficiency ของ electrode ได้ที่หน้าจอ
 • สามารถเลือกช่วงการวัดค่าการนำไฟฟ้าได้แบบอัตโนมัติ (Auto-Ranging)
 • สามารถตั้งระบบการเตือนการคาลิเบรทครั้งถัดไป (Calibration due alarm) ที่หน้าจอเมื่อถึงกำหนดเวลา
 • สามารถปรับตั้งค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (Temperature coefficient) ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 10.0% ต่อ oC
 • สามารถปรับค่า TDS factor ได้ตั้งแต่ 0.4 ถึง 1.0
 • สามารถคาลิเบรทค่าการนำไฟฟ้า(คาลิเบรทแบบอัตโนมัติและแบบกำหนดเอง ได้สูงสุด 5 ช่วงการวัด โดยสามารถวัดค่าได้ช่วงละ 1 จุด
 • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto-Power Off) ภายหลังจากที่กดปุ่มสุดท้ายประมาณ 10 นาที เพื่อช่วยในการประหยัด แบตเตอร์รี่
 • มีระบบการชดเชยอุณหภูมิทั้งแบบอัตโนมัติ(Automatic Temperature Compensation)และแบบปรับค่าด้วยตนเอง(Manual Temperature Compensation)
 • สามารถเลือกค่า cell constant 0.10 ,1.00 และ 10.0 ได้
 • ตัวครื่องสามารถกันน้ำได้ตามมาตราฐาน IP 67
 • ตัวเครื่องมีหน่วยความจำสามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุด 500 ชุดข้อมูล
 • สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อส่งข้อมูลโดยมีพอร์ต RS-232 และ USB ได้ ด้วยสาย RS 232 และ สาย USB (Optional)
 • อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งานเครื่องอยู่ระหว่าง 5 ถึง 45 ºC
 • มีที่แขวนอิเล็คโทรดและคลิป (Grip-Clip Electrode Holder) สำหรับแขวนอิเล็คโทรดที่ด้านข้างบีกเกอร์ โดย Grip-Clip สำหรับการแขวน pH electrode มีขนาด12 mm / Conductivity electrode มีขนาด 16mm และ Grip-Clip สำหรับแขวน ATC electrode มีขนาด 3mm (option)
 • ตัวเครื่องมาพร้อมกับ stand with wall-mount (Built-in) ลดพื้นที่การใช้งานบนโต๊ะปฏิบัติการและง่ายต่อการเก็บ
 • ใช้แบตเตอร์รี่เป็นถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน โดยมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 100 ชั่วโมง
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE, FCC, TUV
 • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ มีศูนย์บริการหลังการขาย
 • มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ

 

 

รายละเอียด

เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง ทีดีเอส ค่าการนำไฟฟ้า Multiparameter รุ่น Cyberscan PC450

Specifications

pH
Range -2.00 to 16.00 pH
Resolution 0.01 pH
Accuracy ±0.01 pH
Calibration Up to 6 points: USA, NIST, DIN or custom
mV
Range ±2000 mV
Resolution 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV beyond
Accuracy ±0.2 mV +2 LSD or +0.5 % of reading; whichever is greater
Calibration ±200 mV
Conductivity
Range 0 to 200 mS; 0 to 20 mS if using COMBI03BW probe
Resolution 0.01 µS to 0.1 mS
Accuracy ±1 % full scale
Calibration Auto/manual; one point per range
TDS
Range 0 to 200 ppt (TDS factor 1.0)
Resolution 0.01 ppm to 0.1 ppt
Accuracy ±1 % full scale
Calibration Manual; 1 point/range
Temperature
Range -10.0 to 110.0 ºC (14.0 to 230.0 ºF)
Resolution 0.1 ºC/ºF
Accuracy ±0.5 ºC; ±0.9 ºF
Calibration Offset in 0.1 increments, ±10 ºC or ±18 ºF
Others
Display Custom LCD with backlight
Memory Stores up to 500 data sets
Output USB or RS232
Real-Time Clock Time and date stamp on calibration and stored data
Temperature Compensation Automatic or manual from -10 to 110 ºC
Power Two AA batteries (included), >100 hours (without backlight); AC adapter (optional)
Dimensions (L x W x H) Meter: 7 7/8″ x 3 1/8″ x 2 1/4″ (20 x 8.3 x 5.7 cm)
Boxed: 9 1/8″ x 9 1/8″ x 2 3/4″ (23 x 23 x 7 cm)
Weight Meter: 1 lb (0.5 kg)
Boxed: 1.4 lb (0.7 kg)

 

Order Information

Electrodes
ECFC7252201B Replacement pH electrode, double-junction, epoxy body, BNC
PHWPTEM01W ATC probe. Use with any pH electrode with BNC connector for temperature compensation
COMBI03BW Combination pH/Con/ATC probe
ECCONSEN72W Conductivity/ATC cell, glass body, K = 0.1
CONSEN91W Conductivity/ATC cell, K = 1.0
CONSEN92W Conductivity/ATC cell, epoxy, K = 10.0
Accessories
GRIPCLIP Grip-Clip™
60X426401 Optional 100 / 240 VAC SMPS power adapter, 9 V, 6 W
MINIPHONEUSB USB cable for 450 series, mini phone plug to USB
30X427301 RS232 cable for 450 series, mini phone plug to RS232 9-pin (F)
ECPHBUFKITC pH buffer set, pH 4 (red), 7 (yellow), 10 (blue), 480 mL each
ECPHBUFKIT Colourless pH buffer set, pH 4, 7 and 10 (480 mL each)
ECCON84BT 84 μS conductivity standard, 480 mL
ECCON1413BT 1413 μS conductivity standard, 480 mL
ECCON1288BT 12.88 mS conductivity standard, 480 mL
ECCON1118BT 111.8 mS conductivity standard, 480 mL

 

สินค้าที่ใกล้เคียง