Salt Spray Chamber

เครื่องทดสอบการกัดกร่อนด้วยเกลือ Climate Salt Spray Chamber รุ่น CZ-1000D

รายละเอียด

เครื่องทดสอบการกัดกร่อนด้วยเกลือ Climate Salt Spray Chamber รุ่น CZ-1000D

การทำงานของเครื่องทดสอบการกัดกร่อนด้วยการพ่นละอองเกลือ

  1. ห้องสเปรย์ไอเกลือ และตั้งค่าภูมิอากาศใช้สำหรับเลียนแบบสถานะธรรมชาติ ในการเพิ่มการทดสอบเลียนแบบสภาพ สร้างสถานะการ การกัดกร่อนที่มากกว่าสถานะปกติ ผู้ทดสอบสามารถใช้ทดสอบสถานะการได้หลากหลาย เช่น หมอกควันเกลือ, ความแห้ง, ความชื้น, อุณหภูมิปกติ, อุณหภูมิต่ำ
  2. เครื่องทดสอบความคงทนต่อการสึกกร่อน สำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์นำทาง อุปกรณ์กล้อง วัสดุก่อสร้าง การเคลือบด้วยไฟฟ้า และความต้านทานต่อการกัดกร่อนด้วยไฟฟ้าในโลหะ

 

รายละเอียด

เครื่องทดสอบการกัดกร่อนด้วยเกลือ Climate Salt Spray Chamber รุ่น CZ-1000D

Model CZ-1000D
temperature resolution 0.1℃
humidity resolution 0.1%RH
temperature deviation ±2.0℃
humidity deviation ≥75%RH when ≤+2-3%RH; humidity deviation: <75 %RH≤±5%RH;
Temperature fluctuation ±0.5℃
Humidity fluctuation ±2%RH
Heating rate of compound salt dry and wet test machine RT→+70℃≤45 min
Compound salt dry and wet test machine saturated barrel heating rate RT→+65℃≤45 min
Note: Temperature uniformity and deviation at ambient temperature of +25℃, relative humidity ≤85%RH, no sample condition The measured value below.