Thermo-Hygrometer

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Thermo Hygrometer รุ่น A2000

รายละเอียด

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Thermo Hygrometer รุ่น A2000 ยี่ห้อ HUATO

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ในอากาศ รุ่น A2000 มีระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟ เมื่ออุณหภูมิเกินค่าตั้งไว้ Measurement Range: -20 to +70°C , 10 to 99%RH, หน้าจอ LCD display เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน, สำนักงาน, โรงแรม, ร้านอาหาร, โรงเรียน, ห้องประชุม, ห้องรอ, โรงพยาบาล, โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า, คลังสินค้า, สภาพแวดล้อมในร่ม ฯลฯ

 

คุณสมบัติของ Thermo Hygrometer รุ่น A2000

  • เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ดิจิตอล แบบแขวน/ตั้งโต๊ะ
  • แสดงอุณหภูมิและความชื้น แบบเรียลไทม์
  • แสดงหน่วยอุณหภูมิได้ 2 แบบ คือ °C และ °F
  • มีหน่วยความจำสำหรับอุณหภูมิและความชื้น ที่สูง-ต่ำสุด (Min/Max)
  • มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิ ความชื้น สูง-ต่ำ เกินค่าที่ตั้งไว้
  • ตัวเครื่องขนาด 135 x 124 x 35 มม.
  • ช่วงการวัด -20 ถึง + 70 ° C, 10 ถึง 99% RH
  • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 97 x 78 มม.

 

 

 

รายละเอียด

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Thermo Hygrometer รุ่น A2000

Model A2000-TH A2000-TB A2000-TS
Accuracy ±0.5°C (±1.8°F) / ±5%RH ±0.3°C (±0.6°F) / ±3%RH ±0.2°C (±0.4°F) / ±2%RH
Measurement Range -20 to +70°C (-4 to +158°F) , 0 to 100%RH
Resolution 0.1°C / 1%RH
Battery 9V Block Battery
Alarm Buzzer and LED
Typical battery life 6 months
LCD display area 97mm * 78mm
Weight 300g
Accessories 9V Block Battery

 

สินค้าที่ใกล้เคียง