Testing Machine Instruments

เครื่องทดสอบวัสดุ Universal Testing Machine รุ่น Sci-DL-10 W

รายละเอียด

เครื่องทดสอบวัสดุ Universal Testing Machine รุ่น Sci-DL-10 W ยี่ห้อ DILIGENT ประเทศไทย

รายละเอียดเครื่องทดสอบ UTM

 • แรงกดแรงดึงสูงสุด 10 กิโลนิวตัน (10kN ) ทดสอบแบบดึง-กด
 • การประยุกต์ใช้งาน ทดสอบแรงดึง-กด ของยาง พลาสติก ไฟเบอร์กลาส เส้นใย สิ่งทอ กล่องกระดาษ ฯลฯ.
 • ระบบการต้นกำลังและการควบคุม: เซอร์โวมอเตอร์ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • โครงสร้าง แบบ 4 เสา (2 เสาเป็นเสาบอลล์สกรูส่งกำลัง และ 2 เสาเป็นเสาประคอง)
 • บอลล์สกรู(Ball Screw) ขนาด Ø25 มิลลิเมตร ระยะพิท 10 มิลลิเมตร.
 • เสาประคอง ขนาด Ø40 มิลลิเมตร ทำจากเหล็กผิวฮาร์ทโครม
 • ความกว้างระหว่างเสา 630 มิลลิเมตร
 • ความแข็งแรงของโครงสร้าง Frame stiffness ~1,000 N / μm
 • ระยะดึงระยะกด(Effective stroke) 1000 มิลลิเมตร
 • Load cell instalation 4 ขนาดตามต้องการ (สูงสุด 10 กิโลนิวตัน)
 • ระบบควบคุม (Control system) คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม : DiLigent-Testing
 • การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ USB OR RS232
 • ความเร็วทดสอบ 0.005~1,000 มิลลิเมตร/นาที : ความถูกต้อง ± 0.01%
 • ความเร็วกลับสู่ตำแหน่งเดิม 1,000 มิลลิเมตร/นาที
 • ความละเอียดของการบอกตำแหน่ง 0.001 mm : ความถูกต้อง ± 0.001 mm
 • หน่วยสำหรับการทดสอบ SI ,Metric ,English
 • หน่วยสำหรับการทดสอบ กิโลนิวตัน ,นิวตัน ,กิโลกรัม, กรัม ,ปอนด์ ,(สามารถเลือกได้)
 • ระบบความปลอดถัย (Safety) ลิมิตสวิทซ์ สำหรับระยะและปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน
 • ระบบไฟฟ้า (Power supply) 220VAC 50Hz

ระบบการวัด (Measurement system)

 • วัดค่าแรงดึง-กด โหลดเซลล์ ความแม่นยำสูง 2.0 ± 0.02 mV/V (ผลิตภัณฑ์จาก สวีเดน)
 • Load Amplifier and reader card 24 bit : 84,000 Hz
 • วัดระยะดึง-กด Rotary encoder 2500 Pluse&Encoder Amplifier and counter card 24 bit
 • การวัดแรงทดสอบ 1/500,000 of load cell rate capacity
 • ความถูกต้องของระบบการวัด (Accuracy) Class 0.5 ตาม ISO 7500-1 หรือ ASTM E4
 • ลิมิตการเกินกำลัง (Overload capability) 120% โดยไม่เสียหาย
 • สภาวะแวดล้อมการใช้งาน (Environmental Operate) 0-40° C, 20 ~ 80 % RH

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Software : DiLigent -Testing

 • สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 (64 bit) และ ไม่กำหนดอายุการใช้งาน
 • สามารถโปรแกรมการทดสอบ (วิธีการทดสอบ เช่น การตั้งค่าความเร็ว รายละเอียดชิ้นทดสอบ การประมวลผลฯ) บันทึกวิธีการ
 • ทดสอบและเรียกใช้ได้อย่างไม่จำกัด
 • สามารถควบคุมการทดสอบและประมวลผลได้ตาม ISO, JIS, ASTM, DIN, AS,BS และ มอก.ฯลฯ
 • Test mode (การทดสอบแรงดึง – แรงกด ทั่วไป) Constant load control, Strain rate constant control, Stress rate constant control, Constant speed control
 • ทดสอบดึง-กดเป็นรอบได้ (Cycle test)
  • ควบคุมด้วยแรง Load set control, -Max -Min (Load&Stroke) set control
  • ควบคุมด้วยแรงหรือระยะสูงสุด-ต่ำสุด : Max-Min (Load&Stroke) set control
 • ทดสอบแรงเฉือน (Shear test)
 • ทดสอบการหลุดลอก (Peeling test)
 • ทดสอบการดัดโค้ง (Bending/ flexural) แบบ 3-Point bending/Flexural และ 4-Point bending/Flexura
 • ทดสอบสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Coefficient of Friction Tester)
 • ทดสอบสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Coefficient of Friction Tester)
 • ทดสอบแรงกระทำเป็น Visualized Step mode method
 • ทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์ (Brinell hardness)

ความสามารถอื่น ๆ (Other capabilities)

 • ชุดอุปกรณ์ วัดความยืด (Extensometer )
 • ปรแกรมรองรับการติดตั้ง Load cell ได้ 4 ขนาด
 • สามรถออกแบบการทดสอบและพิมพ์ผลทดสอบโดยตรง จากโปรแกรมทดสอบและประมวลผล
 • สามารถใช้ร่วมกับ Microsoft ,Excel ,Text file, PDF

อื่นๆ (Others)

 • รายงานผลการทวนสอบและสอบเทียบ(Calibration Certificate)
 • คู่มือการใช้โปรแกรมทดสอบและประมวลผล(Software : DiLigent -Testing)
 • คู่มือการใช้เครื่องและอุปกรณ์(Operation Manual)

กราฟและการแสดงผล

 • แสดงผล Real-time แบบ Auto range Stress – Strain , Load –Elongation , Load-Time ,Strain – Time , Stress-Time , Elongation-Time etc.

การประมวลผล

 • เลือกค่าผลทดสอบที่ต้องการ : Young ‘s Modulus, Tangent Modulus, Chord Modulus, Elasticity Modulus, Max load, Max stress, Strain, Yield Load, Yield strength, Yield strain, Elongation, Energy, Break load Stiffness, etc n-Value, r-Value. etc.
 • แสดงค่าต่างๆที่สำคัญบนเส้นกราฟที่หน้าจอแสดงผลที่ได้จากการทดสอบ เช่น Max stress, Max load, Yp stress,Yp load, Break stress, Break load, Break elongation etc.
 • การคำณวนซ้ำ (Data recalculation) เมื่อปรับปรุงค่าพารามิเตอร์
 • การประมวลผลทางสถิติ : ค่าเฉลี่ย, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, 3-Sigma etc.

อุปกรณ์เสริม (option) ที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องทดสอบได้

 • สามารถติดตั้ง Load cell ขนาด 0.1 กิโลนิวตัน ถึง 10 กิโลนิวตัน
 • ปากจับชิ้นทดสอบแบบ Pneumatic Wedge (10 กิโลนิวตัน)
 • ปากจับชิ้นทดสอบแบบสกรู (Screw type 10 กิโลนิวตัน)
 • ชุดอุปกรณ์ ทดสอบแรงอัด (Compression plate)
 • ชุดอุปกรณ์ ทดสอบการดัดโค้ง (3-point bending & 4-Point bending)
 • ชุดอุปกรณ์ วัดความยืด (Extensometer)