Refractometer (Brix/Salt)

เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer รุ่น RHB Series

รายละเอียด

เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer รุ่น RHB Series ยี่ห้อ HITECH

Brix Refractometer เครื่องวัดความหวานแบบส่อง ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้วัดของเหลวที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ไวน์ และน้ำผึ้ง เพื่อช่วยในการตรวจสอบและควบคุมความเข้มข้นของน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer ยังมีประโยชน์ในการตรวจสอบความ “สุก” ความหวาน ของผลไม้ในตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุมความเข้มข้นของน้ำตาลในระหว่างการแปรรูปและการบรรจุหีบห่อ

คุณสมบัติของ Brix Refractometer รุ่น RHB Series

  • เครื่องวัดความหวาน RHB series ใช้วัดน้ำตาลในน้ำผลไม้ ,น้ำเชื่อม ฯลฯ โดยใช้หลักการหักเหของแสง ( Refractive )
  • มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
  • ค่าความละเอียดของการวัด Brix 0.2 %
  • เครื่องมีหลายรุ่นขึ้นอยู่กับค่าความหวาน
    • Model RHB-20ATC ค่าความหวานที่วัด Brix: 0-20%
    • Model RHB-32ATC ค่าความหวานที่วัด Brix: 0-32%
    • Model RHB-62ATC ค่าความหวานที่วัด Brix: 28-62%

 

 

ส่วนประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงค่าความหวาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด

เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer รุ่น RHB Series

Model RHB-20ATC RHB-32ATC RHB-62ATC
Brix 0 ~ 20 % 0 ~ 32 % 28-62 %
Resolution 0.2% Brix
Material aluminium
With ATC

 

สินค้าที่ใกล้เคียง