Physic Experiment

โต๊ะแรง ชุดสมดุลของแรง Force Table

รายละเอียด

โต๊ะแรง ชุดสมดุลของแรง Force Table ยี่ห้อ DILIGENT

 

คุณสมบัติของ ชุดสมดุลของแรง

 • Force Table เป็นชุดทดลองฟิสิกส์ ใช้สำหรับทดสอบสมดุลของแรง
 • โต๊ะด้านบนทำด้วยเหล็กพ่นสี เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. พร้อมแผ่นเสกลทำด้วยพลาสติก 0- 360 องศา
 • ขาโต๊ะทำด้วยแสตนเสล เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 40 ซม.
 • ฐานโต๊ะทำด้วยอลูมิเนียมหล่อ ขนาดประมาณ 35 ซม. รูป ตัว Y ปรับระดับได้
 • รอกทำด้วยพลาสติดอะคลิลิค และอลูมิเนียม ภายในมีลูกปืนขนาดเล็ก จำนวน 4 ตัว ยึดกับโต๊ะด้วยแรงแม่เหล็ก

 • ตุ้มน้ำหนักทำด้วยทองเหลือง
  • น้ำหนัก 10 กรัม จำนวน 5 ลูก
  • น้ำหนัก 20 กรัม จำนวน 2 ลูก
  • น้ำหนัก 50 กรัม จำนวน 1 ลูก
  • น้ำหนัก 100 กรัม จำนวน 1 ลูก

 

แผ่นเสกล 0 – 360 องศา เชือกแตกแรง

 

 

 

 

 

 

ตะขอแขวนลูกตุ้ม ฐานโต๊ะอลูมิเนียมหล่อ

 

วิดีโอ

วิดีโอ โต๊ะแรง ชุดสมดุลของแรง Force Table