Physic Experiment

ชุดทดลองการตกแบบอิสระ Free Fall

รายละเอียด

ชุดทดลองการตกแบบอิสระ Free Fall ยี่ห้อ DILIGENT

คุณสมบัติของ ชุดทดลองการตกแบบอิสระ

  • Free fall เป็นชุดทดลองฟิสิกส์ ใช้สำหรับทดลองการตกแบบอิสระ
  • ชุดปล่อยแถบพลาสติกในแนวดิ่ง โดยใช้หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ ในการจับ-ปล่อยแถบพลาสติก
  • มีแผ่นฟองน้ำรับแถบพลาสติก พร้อมแถบพลาสติก
  • แถบพลาสติก ขนาด 8 x 35 ซม . มีแถบขาวสลับดำ ยาว 5 ซม. จำนวน 1 แผ่น
  • Power Supply ปรับค่าได้ 0-30 V 1 A พร้อมอุปกรณ์กันการลัดวงจร และสวิทซ์ปล่อยแถบพลาสติก
ชุดศึกษาการตกแบบอิสระ Power Supply ชุดปล่อยแถบพลาสติกในแนวดิ่ง
แถบพลาสติก Cross head สวิทซ์ปล่อยแถบพลาสติก