Testing Machine Instruments

เครื่องทดสอบถุงมือ GLOVE WATER LEAK TESTER รุ่น GWL Series

รายละเอียด

เครื่องทดสอบถุงมือ GLOVE WATER LEAK TESTER รุ่น GWL Series ยี่ห้อ DILIGENT

วิธีที่มีประสิทธิภาพของการทดสอบถุงมือ การตรวจสอบการรั่ว ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบที่จำเป็น โดยเป็นที่ยอมรับของกระทรวงสาธารณะสุขในประเทศส่วนใหญ่ กำหนดให้มีการทดสอบเป็นมาตรฐาน

หลักการทำงานของเครื่อง

  • การทดสอบหาการรั่วด้วยน้ำ โดยการปล่อยน้ำเข้าไปในถุงมือยาง ในปริมาณนี้กำหนด แล้วสังเกตุผลการทดสอบโดยดูหยดน้ำ หรือน้ำไหลออกมาจากรูรั่วของถุงมือยางหรือไม่

เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านสาธารณะสุขของโลกในปัจจุบัน มีความต้องการอุปกรณ์ด้านสาธารณะสุขมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการสารเคมีต่างๆ ด้วย บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด จึงได้ออกแบบ และผลิตเครื่องทดสอบถุงมือ เป็นเครื่องที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยทั้งหมด สามารถกำหนด Spec จำนวนถุงมือที่ต้องการทดสอบแต่ละรอบ อีกทั้งยังสามารถเลือกทดสอบถุงมือน้อยว่าจำนวนหัวทดสอบได้ โดยไม่มีน้ำหกเลอะเทอะในหัวที่ไม่ต้องการทดสอบ

ส่วนประกอบ

  • โครงสร้างเครื่อง ทำจากโครงอลูมิเนียมโปรไฟล์ กับอ่างสแตนเลสกันสนิม
  • ในส่วนของอุปกรณ์สวมถุงมือ ทำจากพลาสติก เพื่อลดการคม บาดทำให้ตัวอย่างถุงมือยางเสียหาย
  • ในส่วนของการควบคุมน้ำ ได้ติดตั้งระบบเติมน้ำอัตโนมัติ มีระบบปล่อยน้ำเกินน้ำล้นอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำในถุงมือตัวอย่างที่แม่นยำ ตามมาตรฐาน สามารถตรวจสอบปริมาณน้ำที่ทดสอบได้จาก Beaker มาตรฐานผ่านการสอบเทียบ
  • ในส่วนขั้นตอนการสวม และ ถอดถุงมือออกแบบมาให้ง่าย และรวดเร็ว สามาถทำได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์รัด หรือ ขันให้แน่นใดๆ ในการถอดถุงมือ เพียงยกตัวจับล็อคขึ้น ถุงมือจะถูกปล่อยออกมาอัตโนมัติ หรืออาจใช้มือช่วยออกแรงเล็กน้อยในการถอดออก กรณีเป็นถุงมือไซต์เล็ก

มาตรฐานการทดสอบ

  • BS EN ISO 374-2 Personal Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms

 

รายละเอียด

เครื่องทดสอบถุงมือ GLOVE WATER LEAK TESTER รุ่น GWL Series

Model GWL-10A GWL-20A GWL-30A GWL-40A GWL-60A
จำนวนตัวอย่าง 10 20 30 40 60
การจัดวางตัวอย่าง 10*1 10*2 15*2 10*4 15*4
โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม, อ่างแสตนเลส, ระบบทดสอบพลาสติก
ระบบควบคุม แผงควบคุมแบบแยกแถว และแบบรวมทั้งหมด
ปั๊มน้ำ 1 2 2 4 4
การเติมน้ำ ระบบน้ำล้นอัตโนมัติ ควบคุมปริมาณน้ำ
การใส่และปลดตัวอย่าง ใส่ด้วยมือ ล็อคด้วยวงแหวน / ปล่อย โดยปลดวงแหวน
ระบบไฟฟ้า 220V AC

 

วิดีโอ

เครื่องทดสอบถุงมือ GLOVE WATER LEAK TESTER รุ่น GWL Series