Moisture Balance

เครื่องวัดความชื้น Moisture Balance รุ่น DSH-50-1

รายละเอียด

เครื่องวัดความชื้น Moisture Balance รุ่น DSH-50-1 ยี่ห้อ A&E LAB

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องสำหรับวิเคราะห์หาความชื้น อาศัยการให้ความร้อนพร้อมกับทำการชั่งอย่างตัวอย่างไปพร้อม ๆ กัน เครื่องจะมีการบันทึกและคำนวนผลน้ำหนักที่สูญเสียความชื้นไปแต่ตั้งเริ่มต้น จนสิ้นสุดการวัด และแปลผลออกมาเป็นค่าความชื้น มีแหล่งให้ความร้อนคือหลอดฮาโลเจน (Halogen Lamp) ที่ให้ความร้อนสูงได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำการวัดใช้ระยะเวลาน้อย โดยสามารถใช้หาความชื้นของตัวอย่างได้หลากหลาย เช่น ธัญพืช เมล็ดกาแฟ เม็ดพลาสติก ฯลฯ

 

คุณสมบัติของ Moisture Balance รุ่น DSH-50-1

  • เป็นเครื่องวิเคราะห์หาค่าความชื้น (Moisture Balance)
  • มีแหล่งกำเนิดความร้อนโดยหลอดฮาโลเจน (Halogen Lamp)
  • ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 50 กรัม
  • สามารถอ่านค่าได้ละเอียด (Readable) 0.001 กรัม
  • สามารถอ่านค่าความชื้นได้ละเอียด 0.00% ถึง 100%
  • ปรับตั้งค่าอุณหภูมิ (Temperature Range) ได้ตั้งแต่ 50°C ถึง 160°C
  • มีจานชั่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Pan Diameter) 90 มิลลิเมตร
  • ใช้ไฟฟ้า 220V , 50/60 Hz
  • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
  • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน

 

รายละเอียด

เครื่องวัดความชื้น Moisture Balance รุ่น DSH-50-1

Model DSH-50-1
Ramge 50g
Readable 0.001g
Pan Size (Diameter) 90 mm
Temperature Range 50°C to 160°C
Heating Time 1 – 99 minutes (stepping is 1 m.)
Operating Temperature Range 5° to 40°C
Displays Moisture %, Solid %, Weight, Time, Temperature
Dimensions 285 × 160 × 150 mm
Net Weight 3 kg
Power 220 VAC, 50/60 Hz
Heat Source Halogen Lamp

 

วิดีโอ

วิดีโอการใช้งานเครื่องวัดความชื้น Moisture Balance รุ่น DSH-50-1

 

สินค้าที่ใกล้เคียง