Stomacher

เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง Stomacher รุ่น SJIA-04C, SJIA-05C

รายละเอียด

เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง Stomacher รุ่น SJIA-04C, SJIA-05C ยี่ห้อ China

Stomacher คือการตีบดโดยใช้แป้นตีบดตัวอย่างที่บรรจุอยู่ภายในถุง Stomacher ซึ่งตัวอย่างจะไม่สัมผัสโดยตรงกับแป้นตี ทาให้ไม่เกิดการปนเปื้อนกับตัวอย่าง เหมาะสาหรับงานวิเคราะห์ทางด้าน อาหาร ยา สัตว์แพทย์และสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งและกึ่งแข็งเนื้อสดและแปรรูป, ผลไม้แห้ง, ธัญพืช, ธัญพืช, เมล็ด, ธัญพืช, ชีส, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเนื้อเยื่อตัวอย่าง

คุณสมบัติของ Stomacher รุ่น SJIA-04C, SJIA-05C

  • เป็นเครื่องมือที่ใช้บดผสมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางด้านอาหาร, ผลิตภัณฑ์ยา และอื่น ๆ โดยออกแบบให้ถูกสุขลักษณะ (Hygenic design) เพื่อการบดที่ปลอดการปนเปื้อน (Free Contamination)
  • ในการตีบดแต่ละครั้ง สามารถใส่ตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 30 ถึง 400 มิลลิลิตร
  • มีจอแสดงความเร็วรอบและแสดงเวลาการทำงานเป็นตัวเลขไฟฟ้า (digital display)
  • สามารถปรับตั้งอัตราการตีบดได้ตั้งแต่ 3 – 12 /s โดยสามารถเพิ่ม – ลดได้ครั้งละ 1/s
  • สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 1 วินาที – 99.59 นาที โดยสามารถเพิ่ม – ลดได้ครั้งละ 1 วินาที เพื่อปรับตั้งให้เหมาะสมกับ ชนิดของตัวอย่าง
  • การบดจะใช้แป้นตีบดรูปร่างโค้งมน (circulator paddle design) จำนวน 2 แป้น
  • เครื่องมีขนาด 380 x 220 x 330 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) น้ำหนัก 23 กิโลกรัม

 

 

รายละเอียด

เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง Stomacher รุ่น SJIA-04C, SJIA-05C

Model SJIA-04C SJIA-05C
paddle stomacher blender sterilization function
Capacity 30-400ml
Time running 1s to 100 minutes or continuous operation
Paddle speed 3-12/s
Paddle distance 0-40mm
External size 380x220x330mm
Ambient temperature 0-35C
Net weight 22kg
Power 220V/50Hz or 110V 180W
Homogeneous bag 17 — 30cm
LCD display LCD display

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอ เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง Stomacher รุ่น SJIA-04C, SJIA-05C

 

สินค้าที่ใกล้เคียง