Viscosity

เครื่องวัดความหนืด แบบดิจิตอล Digital Rotary Viscometer รุ่น NDJ-5S, NDJ-8S

รายละเอียด

เครื่องวัดความหนืด แบบดิจิตอล Digital Rotary Viscometer รุ่น NDJ-5S, NDJ-8S ยี่ห้อ GRAIGAR

Digital Viscometer เป็นเครื่องวัดหาค่าความหนืดแบบดิจิตอล วัดความหนืดของหลวแบบหมุน (Digital Rotational Viscometer) สามารถใช้วัดค่าความหนืด ห้องปฏิบัติการต่าง โรงงาน ปิโตรเลียม เรซิ่น สีหมึก ครีม ยา อาหาร

คุณสมบัติของ Digital Rotary Viscometer รุ่น NDJ-5S, NDJ-8S

 • Digital Rotational Viscometer เครื่องวัดหาค่าความหนืดของของเหลวแบบหมุน ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวัดความหนืด จอแสดงค่าแบบดิจิตอล LCD with blue backlight ความสว่างสูงทำให้ข้อมูลที่แสดงชัดเจน
 • ประกอบด้วยโรเตอร์ rotor ทั้งหมด 4 โรเตอร์ (ชุดมาตรฐาน) สามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับค่าความหนืดและลักษณะของตัวอย่าง
 • สามารถวัดหาค่าความหนืดได้ในช่วง 10 ~ 100,000 mPa·s (NDJ-5S) และ 10 ~ 2,000,000 mPa.s (NDJ-8S)
 • สามารถเลือกความเร็วในการหมุนของ rotor ได้หลายค่าความเร็วขึ้นอยู่กับรุ่น (NDJ-5S ,NDJ-8S )
 • NDJ-5S Spindle speed : 6, 12, 30 and 60 RPM
 • NDJ-8S Spindle speed : 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30 and 60 RPM
 • เครื่องมีอุปกรณ์ป้องกัน Spindles โรเตอร์ เพื่อควบคุมการวัดให้ได้ผลคงที่และป้องกันโรเตอร์ถูกกระทบ
 • ใช้ไฟฟ้า 220 v , 50Hz
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 • อุปกรณ์ทั้งหมดใน 1 เซต ประกอบด้วย
  • ตัวเครื่อง 1 เครื่อง
  • Rotor ทั้งหมด 4 rotor ประกอบด้วย
   • No.1 จำนวน 1 ชิ้น
   • No.2 จำนวน 1 ชิ้น
   • No.3 จำนวน 1 ชิ้น
   • No.4 จำนวน 1 ชิ้น
   • Option**สามารถซื้อ Rotor No. 0 เพิ่มเติมได้**
Rotor (Option: Rotor No. 0)

 

 

 

รายละเอียด

เครื่องวัดความหนืด แบบดิจิตอล Digital Rotary Viscometer รุ่น NDJ-5S, NDJ-8S

รุ่น NDJ-5S NDJ-8S
รูปแบบ Digital Rotational Viscometer
ช่วงวัดค่าความหนืด 10- 100,000 mPa.S 10- 2,000,000 mPa.S
หัววัดโรเตอร์ Rotor No. 1 -No.4 No. 1 – No.4
ความเร็วรอบ Rotor 6,12,30,60 rpm 0.3, 0.6, 1.5 ,3, 6,12,30, 60 rpm
ค่าความถูกต้อง ± 5% (F·S) (Newton liquid)
ไฟฟ้า 220 V AC 50 Hz

 

วิดีโอ

วิดีโอ เครื่องวัดความหนืด แบบดิจิตอล Digital Rotary Viscometer รุ่น NDJ-5S, NDJ-8S

 

สินค้าที่ใกล้เคียง