ทำไมต้องวัดสีเมล็ดกาแฟคั่ว?

ทำไมต้องวัดสีเมล็ดกาแฟคั่ว?

การบริโภคกาแฟเป็นเครื่องดื่มจำเป็นที่จะต้องนำเมล็ดกาแฟมาผ่านการคั่ว เพื่อทำให้เมล็ดกาแฟดิบผ่านความร้อน ไล่ความชื้นออกจากเมล็ด และเป็นการเพิ่มกลิ่น รสชาติ และรสสัมผัสของกาแฟ

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ และส่งผลต่อรสชาติของกาแฟ คือ ขั้นตอนในการคั่วเมล็ดกาแฟดิบ การคั่วเมล็ดกาแฟนั้นจะมีอยู่หลายระดับ คือ คั่วอ่อน คั่วกลาง และคั่วแก่ ในการแยกสีเมล็ดกาแฟคั่วด้วยสายตาเทียบกับแผ่นสีค่ามาตรฐานของเมล็ดกาแฟคั่ว อาจไม่สามารถบอกความแตกต่างของสีเมล็ดกาแฟคั่วได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นเครื่องวัดสีเมล็ดกาแฟคั่วจึงเหมาะสมในการใช้จำแนก และบอกความแตกต่างของระดับสีของเมล็ดกาแฟคั่ว

ในปัจจุบันเกณฑ์ที่ใช้กำหนดสีเข้ม-กลาง-อ่อนของเมล็ดกาแฟคั่วจะใช้ Agtron Scales หรือที่เรียกว่าค่าแอคตรอน โดยกำหนดค่าสีอ่อนที่สุด คือ 95 และค่าสีเข้มที่สุด คือ 25 ดังภาพที่แสดงด้านล่าง

การคั่วในระดับที่ต่างกันก็ส่งผลต่อรสชาติต่างกัน เช่น ระดับสีเมล็ดกาแฟที่ 25 จะขม เนื่องจากผ่านความร้อนเป็นเวลานาน เกิดคาร์บอนขึ้น และน้ำในเมล็ดกาแฟระเหยออกไปจนหมด

หลักการทำงานของเครื่องวัดสีเมล็ดกาแฟคั่ว จะใช้วิธีการวัดค่าการสะท้องแสง โดยเครื่องจะยิงแสงออกมาและใช้เซนเซอร์ตรวจจับค่าที่แสงสะท้อนกลับ ผ่านตัวประมวลผลและแสดงออกมาเป็นตัวเลขดิจิตอล 2 หลัก อ้างอิงจาก Agtron Scales ยิ่งสีเข้มน้อยค่าแสงที่สะท้อนกลับออกมาก็จะมาก การอ่านค่าเป็นตัวเลขดิจิตอลก็จะได้มากกว่าเมล็ดกาแฟที่คั่วเข้ม แสงสะท้อนกลับออกมาน้อย ดังนั้น

เลขน้อย = คั่วเข้ม เลขมาก = คั่วอ่อน

เครื่องวัดสีเมล็ดกาแฟคั่วในปัจจุบันสามารถวัดได้ทั้งเมล็ดกาแฟคั่วที่ยังไม่ผ่านการบด และเมล็ดกาแฟคั่วที่ผ่านการบดแล้ว ด้วยหลักการเดียวกันที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เครื่องวัดสีเมล็ดกาแฟคั่วเหล่านี้จะต้องนำมาวัดแผ่น Standard สีขาว และสีดำ เพื่อให้เครื่องยังคงสามารถอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำต่อไป โดยแผ่น Standard สีขาว และสีดำนี้ ส่วนมากมักจะมาพร้อมกับเครื่องวัดสีเมล็ดกาแฟอยู่แล้ว

ประโยชน์ของการวัดสีเมล็ดกาแฟคั่ว นอกจากจะเป็นการจำแนกกลิ่น รสชาติและรสสัมผัสของกาแฟแล้ว ยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วแล้วตรงตามความต้องการหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถปรับอุณหภูมิ หรือระยะเวลาคั่วให้สอดคล้องกับระดับของเมล็ดกาแฟคั่วที่ต้องการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดกาแฟคั่วให้มากยิ่งขึ้น

 

ผู้เขียน : มินท์ธิตา แดงเรือ (Sale Representative)
ที่มา : https://suzuki-coffee.com/การวัดระดับสีเมล็ดกาแฟ/
https://www.socof.coffee/ministry-of-roasters/f-c-b-s-คืออะไร/