การสกัดน้ำมันหอมระเหย

การสกัดน้ำมันหอมระเหย

การสกัดน้ำมันหอมระเหยอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน แรกเริ่มาจากการนำดอกไม้หอมมาลอยน้ำ ต่อมาจึงมีการสกัดเอาความหอมจากดอกไม้ พืช ออกมา โดยในปัจจุบันการสกัดน้ำมันหอมระเหยสามารถทำได้หลากหลายวิธี และนอกจากนำมาใช้เพื่อการผ่อนคลายแล้ว ยังสามารถนำมาสร้างรายได้ได้อีกด้วย

สารสกัดน้ำมันหอมระเหยทำอย่างไร?
การสกัดน้ำมันหอมระเหยสามารถอธิบายโดยหลักการง่าย ๆ คือ การใช้ของเหลวเป็นตัวทำละลายน้ำมันที่มีอยู่ในวัตถุดิบต่าง ๆ ออกมาผ่านการระเหยและการควบแน่น จนได้ออกมาเป็นน้ำมันที่มีสารสกัด และกลิ่นหอมเฉพาะตัวของวัตถุดิบนั้น ๆ

การสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำ (Steam Distillation) คืออะไร?
การสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำเป็นวิธีที่มีความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีความซับซ้อน สามารถใช้กับพืชได้หลายชนิด น้ำมันหอมระเหยที่ได้มีความบริสุทธิ์สูง โดยจะเป็นการกลั่นด้วยไอน้ำ คือใช้ความร้อนทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอในหม้อที่ควบคุมแรงดันที่มีพืช หรือดอกไม้หอมบรรจุอยู่ ความร้อนจากไอน้ำก็จะพาน้ำมันหอมระเหยจากพืช หรือดอกไม้ออกมาผ่านท่อเกลียวที่หล่อเย็นด้วยน้ำเย็น เพื่อให้เกิดการควบแน่นกลายเป็นของเหลวลงมาสู่ภาชนะ โดยผลที่ได้จะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ด้านบนแยกชั้นกับน้ำ

แต่วิธีนี้ก็มีข้อเสียคือสารบางชนิดที่อยู่ในพืช หรือดอกไม้หอมอาจถูกทำลายจากความร้อนของไอนน้ำ จึงไม่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันหอมระเหยบางชนิดที่มีสารสกัดที่ไวต่อความร้อน

ในปัจจุบันเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยสามารถหาซื้อได้ทั่วไป ในการเลือกซื้อเครื่องต้องคำนึงถึงความต้องการในการสกัดน้ำมันหอมระเหยในแต่ละครั้งว่าต้องการสกัดน้ำมันจากวัตถุดิบมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของเครื่องที่มีให้เลือกหลายขนาด ขนาดเล็กที่ใช้ในครัวเรือนไปจนถึงขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม และเลือกเครื่องที่ใช้วิธีสกัดน้ำมันหอมระเหยที่ตรงตามความต้องการ

แนะนำให้เลือกเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยที่ทำมาจากสแตนเลส เพื่อไม่ให้เครื่องเกิดสนิม และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยในท้องตลาดจะมีความหลากหลายในเรื่องของรูปทรงของเครื่อง และวิธีการสกัด ควรอ่านข้อมูลของเครื่องว่าเป็นการสกัดแบบใดและตรงตามความต้องการหรือไม่

 

ผู้เขียน : มินท์ธิตา แดงเรือ (Sale Representative)
ที่มา : https://www.botanicessence.com/essential-oil/home/knowledge.jsp
https://sabaiarom.com/th/น้ำมันหอมระเหย-about-essential-oils/