เมล็ดกาแฟกับความชื้นตัวร้ายทำลายรสชาติ

เมล็ดกาแฟกับความชื้นตัวร้ายทำลายรสชาติ

โรงงานผลิตเมล็ดกาแฟ หรือร้านกาแฟต่าง ๆ ในการจัดเก็บเมล็ดกาแฟในช่วงเวลาฝนตก ความชื้นในอากาศสูง นอกจากจะต้องระวังเรื่องของเชื้อราที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังต้องระวังเรื่องของความชื้นอีกด้วย ซึ่งความชื้นจะส่งผลต่อเมล็ดกาแฟ อย่างไร เรามาหาคำตอบกันค่ะ

ความชื้นในอากาศ?
ความชื้นในอากาศหมายถึง น้ำที่อยู่ในสภาวะที่เป็นก๊าซ H20 (g) ปะปนอยู่กับก๊าซอื่น ๆ ในอากาศ ปริมาณน้ำอยู่ในอากาศมากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (Relative Humidity) ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ค่าความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ (100% RH) หมายความว่าอากาศเต็มไปด้วยไอน้ำและไม่สามารถกักเก็บน้ำหรือไอน้ำได้อีก ซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดฝนตกได้

ความชื้นในอากาศส่งผลต่อเมล็ดกาแฟ?
ความชื้นในอากาศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รสชาติของเมล็ดกาแฟเปลี่ยนไปจากรสชาติปกติโดยสิ้นเชิง สมดุลของรสชาติจะหายไป เช่น รสชาติเปรี้ยวขึ้น ความหวานลดลง รสชาติตอนท้าย (After taste) ลดลง และความหอมของเมล็ดกาแฟก็ลดลงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เมล็ดกาแฟที่มีความชื้นสูงจะส่งผลให้เชื้อรา เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี ทำให้เมล็ดกาแฟเกิดความเสียหาย และไม่สามารถนำไปบริโภคได้

ค่าความชื้นที่เหมาะสมของเมล็ดกาแฟ
โดยปกติแล้วเมล็กกาแฟสุกจะมีค่าความชื้นอยู่ที่ 45-55% หลังจากเก็บเกี่ยวมาใหม่ ๆ ซึ่งการรักษาให้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพดีจะต้องเก็บอยู่ในห้องที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 68 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นที่เหมาะสมของกาแฟที่ผ่านการแปรรูปหรือผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ มาแล้วควรมีค่าความชื้นประมาณ 8-12.5% (ยกเว้นกาแฟสายพันธุ์พิเศษที่มีความชื้นในเมล็ดสูง เช่น Indian Monsooned)

ตัวช่วยในการวัดและควบคุมความชื้น
ปัจจุบันในการวัดค่าความชื้นของเม็ดกาแฟเราสามารถใช้เครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟได้โดยเฉพาะ โดยในตลาดจะมีหลากหลายรุ่นและยี่ห้อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความต้องการใช้งาน

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เครื่องลดความชื้นในอากาศเพื่อช่วยลดและควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องเก็บเมล็ดกาแฟ เพื่อป้องกันเมล็ดกาแฟเสื่อมคุณภาพลงได้ โดยการเลือกซื้อเครื่องลดความชื้นจะต้องดูปัจจัยในเรื่องของขนาดพื้นที่ อุณหภูมิที่ใช้งานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจค่ะ

 

ผู้เขียน : มินท์ธิตา แดงเรือ (Sale Representative)
ที่มา : https://www.neonics.co.th/moisture-and-humidity/what-is-relative-humidity.html
https://dehum-mdthai.com/2021/02/11/ความชื้นห้องเก็บเมล็ดก/
http://www.coffeelearner.com/ความชื้นในเมล็ดกาแฟ/
https://www.bluekoff.com/Article.aspx?m=view&cat=0&id=88