หลักการใช้เครื่องวัดสี Colorimeter

เครื่องวัดสี Colorimeter

เป็นอุปกรณ์วัดค่าสี ที่ใช้แทนสายตามนุษย์ โดยใช้หลักการสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ซึ่งระบบการวัดสี มีอยู่หลายระบบด้วยกัน คือ ระบบ Munsell, ระบบ Tristimulus Value, ระบบ Chromaticity coordinate และระบบ CIE L*a*b* โดย เครื่องวัดสี WF Series ใช้ระบบ CIE L*a*b* ทั้งนี้ เครื่องวัดสี WF Series ยังมีฟังก์ชั่นตรวจสอบค่าความแตกต่างสี ที่เรียกว่า เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีค่าสีตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ

เครื่องวัดสี WF Series เหมาะกับงานลักษณะใดบ้าง

  1. วัดพื้นผิวต่างๆ เช่น รถยนต์ ผิวผลไม้ พื้น ชิ้นงานพลาสติก เป็นต้น (ต้องเป็นพื้นผิวเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่มีลวดลาย)
  2. ของเหลว เช่น สีน้ำ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น (ต้องไม่ใช่ของเหลวใส)
  3. ผง เช่น แป้ง ผงสี เป็นต้น

อุปกรณ์เสริม

  1. อุปกรณ์เสริมสำหรับวัดของเหลว
  2. อุปกรณ์เสริมสำหรับวัดผง
  3. เครื่องพิมพ์