หลักการใช้เครื่องวัดความเค็ม ความหวาน ในอาหาร Salt / Brix Refractometer

หลักการใช้เครื่องวัด ความเค็ม ความหวาน (Salt / Brix) ในอาหาร

เครื่องวัดความเค็ม และเครื่องวัดความหวาน (Salt and Brix) มี 2 แบบ คือ เครื่องวัดแบบดิจิตอล และเครื่องวัดแบบสเกล ซึ่งในการหาค่าความเค็ม และความหวานในอาหาร ที่มีการสอบถามวิธีการเลือกใช้งานเครื่องมือเป็นประจำ จะขออธิบายแต่ละคำถาม ด้านล่างครับ

วัดค่า Brix Salt แบบดิจิตอล

วัดค่า Brix Salt แบบสเกล

Salt Hand Refractometer RHS 28ATC

 1. Salt Hand Refractometer RHS 28ATC ใช้หาค่าความเค็มในอาหารของแข็งหาได้หรือไม่ เช่นปลาเค็ม เนื้อเค็ม
  ตอบ ไม่สามารถอ่านค่าได้ เพราะ salt Refractometer อ่านได้เฉพาะที่เป็นของเหลว
 2. Salt Hand Refractometer RHS 28ATC ใช้หาค่าความเค็มในอาหารของเหลวได้หรือไม่
  ตอบ ได้ แต่ตัวอย่างจะต้องมีความใสพอสมควร ไม่ทึบแสงเกินไป หากตัวอย่างทึบแสงมากเช่น น้ำปลา ควรใช้ Salt Refractometer ชนิด Digital ที่ใช้แสง Laser ( DRBS-300 ) ในการสะท้อนหาค่าดัชนีหักเห และแสดงออกมาเป็นตัวเลข
 3. Salt Hand Refractometer RHS 28ATC หาค่าความเค็มในอาหารที่เป็นของเหลวและมีส่วนผสมของน้ำตาลด้วยจะใช้ Salt Hand Refractometer ในการอ่านได้หรือไม่
  ตอบ สามารถอ่านได้ แต่ค่าความถูกต้องอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความจริง เพราะเครื่องจะอ่านค่าดัชนีหักเห ทั้งของความเค็มและความหวาน หากตัวอย่างเป็นเช่นนี้ ควรใช้เครื่องวัดความเค็มแบบหาค่าความนำไฟฟ้า แทนจะดีกว่า

Brix refractometer Brix Hand Refractometer RHB 32ATC

 1. Brix Hand Refractometer RHB 32ATC ใช้หาค่าความหวานในอาหารของแข็ง ได้หรือไม่ เช่น ลูกอม น้ำตาล
  ตอบ ไม่สามารถอ่านค่าได้ เพราะ Brix Hand Refractometer อ่านได้เฉพาะที่เป็นของเหลว
 2. Brix Hand Refractometer RHB 32ATC ใช้หาค่าความหวานในอาหารของเหลวได้หรือไม่
  ตอบ ได้ แต่ตัวอย่างจะต้องมีความใสพอสมควร ไม่ทึบแสงเกินไป หากตัวอย่างทึบแสงมาก เช่น น้ำหวานผลไม้ ควรใช้ Brix Refractometer ชนิด Digital ที่ใช้แสง Laser ( DRB-32 )ในการสะท้อนหาค่าดัชนีหักเห และแสดงออกมาเป็นตัวเลข
 3. Brix Hand Refractometer RHB 32ATC หาค่าความหวานในอาหารที่เป็นของเหลวและมีส่วนผสมของเกลือด้วยจะใช้ Brix Hand Refractometer ในการอ่านได้หรือไม่
  ตอบ สามารถอ่านได้ แต่ค่าความถูกต้องอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความจริง เพราะเครื่องจะอ่านค่าดัชนีหักเห ทั้งของความเค็มและความหวาน หากตัวอย่างเป็นเช่นนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าตัวอย่างมีความเค็มมากหรือ หวานมาก ถ้าเค็มน้อยกว่าหวานมาก ก็ยังจะพอใช้งานได้ แต่หากความเค็มไกล้เดียงหรือมากกว่า ความหวานไม่ควรใช้
  หากตัวอย่างเป็นแบบนี้ จะต้องทำการวัดค่าความหวานก่อนที่จะมีการผสมกัน เท่านั้น

ค่าการทดสอบกับเครื่องวัด 4 ชนิด กับตัวอย่างเดียวกัน

Brix Digital Refractometer

Salt Digital Refractometer
- Salt Meter GMK 535
- Salt Meter GMK 545

 1. Sample Test
  - 1.9 %
  - 1.6 %
  - 1.90 %
  - 1.9 %
 2. Salt in water
  - 6.1 %
  - 5.1 %
  - 1.72 %
  - 1.7 %
 3. Salt and Sugar in water
  - 5.3 %
  - 4.2 %
  - 0.26 %
  - 0.2 %
 4. Coconut milk
  - 8.3 %
  - 7.0 %
  - 0.23 %
  - 0.2 %
 5. Coconut water